AKTUELLT

2022-09-30

Helgretreat

Denna helgretreat börjar med middag på fredag kväll och avslutas med lunch på söndag. Den leds av Dharman-sensei. Sista ansökningsdagen är 16 september.

2022-10-15

Oktobersesshin

Nu kan man ansöka till denna 4-dagars sesshin, som leds av Kanja-roshi. Sista ansökningsdagen är 1 oktober. Medlemmar kan också delta online: ansök genom medlemssidorna på zazen.se innan 8 oktober.

2022-10-26

Angoperiod

Ango är en intensivare period med mer zazen och mindre arbete än vanligt. I år är ango från 26 okt till 25 nov. Det är en perfekt möjlighet att komma hit och fördjupa sitt utövande. Maila för mer information.

2022-11-09

Novembersesshin

Nu kan man ansöka till denna 4-dagars sesshin, som leds av Sante-roshi. Sista ansökningsdagen är 26 oktober. Medlemmar kan också delta online: ansök för online-deltagande genom medlemssidorna på zazen.se innan 2 november.

2022-12-03

Rohatsusesshin

Nu kan man ansöka till årets Rohatsusesshin, som leds av Sante-roshi. Sista ansökningsdagen är 19 november. Medlemmar kan också delta online: ansök för online-deltagande genom medlemssidorna på zazen.se innan 26 november.

2022-12-29

Nyårsretreat

Nu kan man ansöka till Nyårsretreaten som kommer att ledas av Sante-roshi i år. Att ta Jukai direkt efter midnatt är ett fantastiskt sätt att börja det nya året. Retreaten börjar med middag 29 december och avslutas med brunch på Nyårsdagen. Ansök online senast 15 december. Som vanligt är denna retreat begränsad till medlemmar som redan varit på sesshin på Zengården.

Konstnärsresidens

Med start i år (2019), kommer zengården att hålla konstnärsresidens där vi under några veckor tar emot konstnärer som inte är medlemmar i vår organisation. Förutom nöjet i att få stödja konst och kultur, hoppas vi också på inspirerande umgänge och kommunikation.

Konstnärerna är, ifall de vill, välkomna att delta i våra meditationspass, föreläsningar och ceremonier. Konstnärerna förväntas respektera den zenträningsatmosfär vi har och att delta i måltider tillsammans med de boende på Zengården. Vi ber också konstnärerna att, under sin vistelse, ge en presentation eller paneldiskussion till de övriga på Zengården. Förutom det kommer konstnärerna att få leva i Zengårdens lugna atmosfär och ges utrymme att fritt utöva sitt konstnärsskap.

Datumen för konstnärsresidens-veckorna kommer att publiceras här på zentraining.org i början av november inför varje år, varefter ansökningar kommer att tas emot fram till den 28e februari (samma år som residenserna kommer pågå). Det finns inga satta kriterier för vem som antas, men fördel ges sökande som arbetar med politiska teman och teman med fokus på miljö inom visuell konst, performance, dans och koreografi, multidisciplinär konst, konceptuell konst och skrivande. Både individuella konstnärer och grupper på upp till fem personer är välkomna att ansöka.

Residensen inkluderar boende och tre veganska mål per dag. Enskilda konstnärer får ett eget rum medan grupper kan behöva bo tillsammans.

För mer detaljerad information om ansökningsprocessen eller andra frågor, kontakta oss på: artistres@zentraining.org

Här följer datumen för konstnärsresidenserr 2020:

  • 21a april - 5 maj
  • 12e - 19e maj
  • 15 -22 september

Se den engelskspråkiga versionen av hemsidan för att läsa om de olika konstnärerna och projekten.

Zengården   |   e-mail: enquiries@zentraining.org   |   phone: +46 (0) 76 1495374, +46 (0) 72 2257631   |   Plusgiro: 45 97 38-1