AKTUELLT

2017-02-18

februarisesshin

Nu kan man ansöka till 7-dagars sesshinen som startar den 18e februari och leds av Sante-roshi. Då många sesshiner har varit fullbokad på sistone, är det viktigt att ansöka i tid. Sista ansökningsdag är 21a januari.

2017-03-15

marssesshin

Nu kan man ansöka till denna 4-dagars sesshin, som börjar 15e mars och leds av Kanja-roshi. Då många sesshiner har varit fullbokad på sistone, är det viktigt att ansöka i tid. Sista ansökningsdag är 1a mars.

2017-03-22

Angoperioden i vår

I 2017 kommer vi att ha en kort angoperiod även i vår, mellan 22 mars och 7 april. Schemat innebär mer zazen, mindre arbete och en lång paus på eftermiddagen när man kan ta en promenad, sitta extra mm. Mejl oss om du vill ha mer information.

2017-04-14

Påsksesshin

Aprilsesshinen i år börjar på Långfredagen och leds av Kanja-roshi. Då många sesshiner har varit fullbokad på sistone, är det viktigt att ansöka i tid. Sista ansökningsdag är 14e mars.

Presentation

Välkommen! Zengården är ett zenbuddhistiskt tempel och retreatcenter som ligger på landet i Bergslagen mellan Arboga och Örebro. Såväl nybörjare som erfarna utövare kommer hit från hela världen för att lära och utöva zazen (zenmeditation) och delta i retreater. Verksamheten på Zengården leds av våra erfarna och certifierade zenlärare.

Vad är Zen?

Ordet zen kommer från sanskritordet dhyana, som betyder fokusering av sinnet, eller helt enkelt meditation. Den stillasittande meditationen, som i zen kallas zazen (”za” betyder sitta) tränar oss att bli mer närvarande och fokuserade på nuet. Vi lär oss att släppa taget om gamla mönster, idéer och tankar – och istället låta allt födas på nytt i varje ögonblick.

Genom zazen kan vi bryta igenom våra illusioner och erfara världen som den verkligen är, bortom alla begrepp.

I zen säger vi att allt är övning och att man kan öva i varje situation. Man ska inte låsa fast sig vid föreställningen att zazen är det enda sättet. Å andra sidan ska man inte heller lura sig själv att tro att en gedigen zazen inte skulle vara nödvändig i zen. Men det är i vårt dagliga liv som övningen bär frukt, genom att vi blir närvarande i varje ögonblick och medvetna om vårt ansvar för världen och dess invånare.

I zenutövande är relationen mellan lärare och elev ett viktigt inslag. Läraren vägleder eleven både i enskilda möten (på japanska ”dokusan”) och i tal till en grupp (på japanska ”teisho”).

Zenbuddhismen har påverkats av och anpassats till kulturen och förhållandena i varje nytt land där den har uppträtt. I modern västerländsk zen har till exempel kvinnor kommit att spela en mycket mer framträdande roll, både som elever och lärare. Samtidigt har zen som utövas här i väst djupa rötter i kinesiska och japanska traditioner. Själva kärnan i zen är bortom både tid och kultur.

Zengården   |   e-mail: enquiries@zentraining.org   |   phone: +46 (0) 76 1495374, +46 (0) 72 2257631