AKTUELLT

2017-07-14

beginners' retreat

This summer, people who are interested in experiencing the Zen way of life for a few days will have the opportunity to do so at Zengården from 14 to 18 July. No previous experience is needed. The retreat will be in English and will be led by Roshi Sante Poromaa, a Zen teacher who has over 30 years' experience of Zen. Please email us for more details or an application form. (Members can also apply online.)

2017-07-29

augustisesshin

Vanligtvis är augusti 7-dagars sesshinen den mest populära sesshinen, så det är viktig att ansöka i bra tid. Sista ansökningsdagen är 31 maj, som är två monader innan sesshinen börjar (29e juli).

2017-09-13

septembersesshin

Nu kan man ansöka till denna 4-dagars sesshin, som börjar 13e mars och leds av Sante-roshi. Då många sesshiner har varit fullbokad på sistone, är det viktigt att ansöka i tid. Sista ansökningsdag är 29 augusti.

2017-10-14

oktobersesshin

Nu kan man ansöka till 7-dagars sesshinen som startar den 14e oktober och leds av Sante-roshi. Då många sesshiner har varit fullbokad på sistone, är det viktigt att ansöka i tid. Sista ansökningsdag är 14 september.

Presentation

Välkommen! Zengården är ett zenbuddhistiskt tempel och retreatcenter som ligger på landet i Bergslagen mellan Arboga och Örebro. Såväl nybörjare som erfarna utövare kommer hit från hela världen för att lära och utöva zazen (zenmeditation) och delta i retreater. Verksamheten på Zengården leds av våra erfarna och certifierade zenlärare.

Vad är Zen?

Ordet zen kommer från sanskritordet dhyana, som betyder fokusering av sinnet, eller helt enkelt meditation. Den stillasittande meditationen, som i zen kallas zazen (”za” betyder sitta) tränar oss att bli mer närvarande och fokuserade på nuet. Vi lär oss att släppa taget om gamla mönster, idéer och tankar – och istället låta allt födas på nytt i varje ögonblick.

Genom zazen kan vi bryta igenom våra illusioner och erfara världen som den verkligen är, bortom alla begrepp.

I zen säger vi att allt är övning och att man kan öva i varje situation. Man ska inte låsa fast sig vid föreställningen att zazen är det enda sättet. Å andra sidan ska man inte heller lura sig själv att tro att en gedigen zazen inte skulle vara nödvändig i zen. Men det är i vårt dagliga liv som övningen bär frukt, genom att vi blir närvarande i varje ögonblick och medvetna om vårt ansvar för världen och dess invånare.

I zenutövande är relationen mellan lärare och elev ett viktigt inslag. Läraren vägleder eleven både i enskilda möten (på japanska ”dokusan”) och i tal till en grupp (på japanska ”teisho”).

Zenbuddhismen har påverkats av och anpassats till kulturen och förhållandena i varje nytt land där den har uppträtt. I modern västerländsk zen har till exempel kvinnor kommit att spela en mycket mer framträdande roll, både som elever och lärare. Samtidigt har zen som utövas här i väst djupa rötter i kinesiska och japanska traditioner. Själva kärnan i zen är bortom både tid och kultur.

Zengården   |   e-mail: enquiries@zentraining.org   |   phone: +46 (0) 76 1495374, +46 (0) 72 2257631