AKTUELLT

2024-07-04

Introduktionsretreat (Engelska)

Varje år erbjuder vi två retreats anpassade för nybörjare, en på Engelska och en på Svenska. Deltagare får lära sig allt de behöver för att komma igång med sitt zenutövande. Den Engelska retreaten äger i år rum 4-7 juli och leds av Sante Poromaa Roshi. För information och anmälan, maila zendoleader@zentraining.org

2024-07-18

Introduktionsretreat (Svenska)

Varje år erbjuder vi två retreats anpassade för nybörjare, en på Engelska och en på Svenska. Deltagare får lära sig allt de behöver för att komma igång med sitt zenutövande. Den Engelska retreaten äger i år rum 18-21 juli och leds av Kanja Odland Roshi. För information och anmälan, maila zendoleader@zentraining.org

2024-08-03

Augustisesshin

Det går nu att ansöka till denna 7-dagarssesshin som leds av Kanja Roshi. Sista ansökningsdatum är 20 juli.

Vad är Zen?

Ordet zen kommer från sanskritordet dhyana, som betyder fokusering av sinnet, eller helt enkelt meditation. Den stillasittande meditationen, som i zen kallas zazen (za betyder sitta) tränar oss att bli mer närvarande och fokuserade på nuet. Vi lär oss att släppa taget om gamla mönster, idéer och tankar - och istället låta allt födas på nytt i varje ögonblick.

Genom zazen kan vi bryta igenom våra illusioner och erfara världen som den verkligen är, bortom alla begrepp.

I zen säger vi att allt är övning och att man kan öva i varje situation. Man ska inte låsa fast sig vid föreställningen att zazen är det enda sättet. Å andra sidan ska man inte heller lura sig själv att tro att en gedigen zazen inte skulle vara nödvändig i zen. Men det är i vårt dagliga liv som övningen bär frukt, genom att vi blir närvarande i varje ögonblick och medvetna om vårt ansvar för världen och dess invånare.

I zenutövande är relationen mellan lärare och elev ett viktigt inslag. Läraren vägleder eleven både i enskilda möten (på japanska dokusan) och i tal till en grupp (på japanska teisho).

Zenbuddhismen har påverkats av och anpassats till kulturen och förhållandena i varje nytt land där den har uppträtt. I modern västerländsk zen har till exempel kvinnor kommit att spela en mycket mer framträdande roll, både som elever och lärare. Samtidigt har zen som utövas här i väst djupa rötter i kinesiska och japanska traditioner. Själva kärnan i zen är bortom både tid och kultur.

Våra lärare

Sante Poromaa-roshi har utövat zazen sedan tidigt åttiotal och undervisat på heltid sedan 1998. Han började utöva som elev till Philip Kapleau-roshi, författare till Zens tre pelare. Sante-roshi blev senare elev till Kapleaus efterträdare Bodhin Kjolhede-roshi.

Kanja Odland-roshi inledde sin zenträning 1984 som elev till både Kapleau-roshi och Kjolhede-roshi. Hon har undervisat på heltid sedan 2001.

Båda lärare har erhållit formellt tillstånd att undervisa i Cloud-Water sangha-traditionen (läs mer nedan). Deras stil har utvecklats genom åren eftersom de försöker se till att värdefulla sedvänjor från denna uråldriga tradition bevaras men också att den görs tillgänglig och relevant för moderna människor.

Båda lärare uppmanar vikten av den egna erfarenheten - eleven uppmuntras att utforska verklighetens natur på egen hand, genom zazen. Samtidigt använder de sig av den rika zenlitteraturen, inklusive tre större koansamlingar (Mumonkan, Hekiganroku och Shoyoroku), de buddhistiska sutrorna och de stora zenmästarnas texter. Utöver zenlitteratur läser de båda lärarna också mycket i andra traditioner och discipliner. Deras teishos (föreläsningar för en grupp elever) kan avhandla ämnen så olika som fysik, konsumism, klimatförändringar och föräldraskap.

De är båda aktiva i samtida svenskt intellektuellt och kulturellt liv. De deltar i offentliga paneldebatter och rådgivande grupper. Båda utbildade sig ursprungligen till konstnärer och Kanja-roshi har bibehållit ett särskilt intresse för fotografi. Sante-roshi har publicerat en bok om beröringspunkter mellan vetenskap och buddhism, Varandets Väv.

Teishos

Här kan du ladda ner inspelade teishos av våra lärare (mp3-format):

Kanja Odland - Ickevetandets Rymd

Kanja Odland - Individualism och Kollektivism

Sante Poromaa - Odla din uppmärksamhet

Sante Poromaa - Four Veils (part 1) (engelsk)

Sante Poromaa - Four Veils (part 2) (engelsk)

Klicka här för att se en intervju med Sante-roshi (av Lilou Macé)

Vår tradition

Philip Kapleau roshi är känd som en av de lärare som starkt bidrog till att ta zenutövandet till väst. Han har skrivit många böcker, till exempel Zens tre pelare, den första boken om zenutövande som publicerades på engelska. Han grundade Rochester Zen Center 1966 och undervisade också i Sverige regelbundet från 1981. Zenbuddhistiska Samfundet bildades vid dessa besök. Idag tillhör vi Cloud-Water sanghan, den grupp av självständiga zencentran som grundlades av Kapleau roshis efterträdare, Bodhin Kjolhede roshi.

Kapleau roshi skolades i Japan i Harada-Yasutani-traditionen. Den traditionen hade grundats på 1950-talet av två framstående zenlärare, Harada Daiun Sogaku roshi och Haku'un Yasutani roshi. Både Harada roshi och Yasutani roshi ansåg, till skillnad från många andra japanska zenmästare vid den tiden, att det var viktigt att göra zenutövandet mer tillgängligt för lekmän med arbete och familjeåtaganden, och också för de många västerlänningar som kom till Japan för att söka ursprungligt zenutövande. En av deras första elever från väst blev, från 1951, Philip Kapleau. Efter tretton års zenträning i Japan återvände Kapleau sedan till USA och blev 1965 godkänd som zenlärare av Yasutani roshi. Han fortsatte att undervisa och skriva i över trettio år.

Zengården   |   e-mail: info@zentraining.org   |   phone: +46 (0) 76 1495374   |   Plusgiro: 45 97 38-1